Điểm chuẩn Đại học Cần thơ 2019

0
21

Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 14-23,5

Phần lớn trong số 96 ngành Đại học Cần Thơ có điểm chuẩn tăng 0,5-1,5 so với năm ngoái theo công bố kết quả tuyển sinh của trường ngày 9/8.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm Tiếng Anh với 23,5 điểm. Khối ngành sư phạm có mặt bằng điểm chuẩn cao nhất, phổ biến 20-22 điểm; khối ngành Kinh tế 20,25-22,25 điểm; khối ngành Khoa học xã hội 16,5-22 điểm; khối ngành Kỹ thuật và Khoa học tự nhiên 14-19 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ

Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ - 1

Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ - 2

Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 14-23,5 - 3