Điểm chuẩn Đại học Hạ Long 2019

0
69

Điểm chuẩn Đại học Hạ Long năm 2019 từ 14 đến 19

Ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Nhật đã nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ. Nhưng điểm chuẩn năm 2019 chỉ là 19.

Điểm chuẩn Đại học Hạ Long từ 14 đến 19Là trường địa phương, song Đại học Hạ Long tuyển sinh toàn quốc. Năm nay, chỉ tiêu hệ đại học chính quy 4 năm là 725; hệ cao đẳng là 680.

So với năm 2018, điểm chuẩn của Đại học Hạ Long không tăng. Hai ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Nhật tăng 4 điểm, nhưng do đã có một môn nhân hệ số 2.

Đại học Hạ Long
Đại học Hạ Long