Điểm chuẩn Đại học Hàng hải 2019

0
110

Điểm chuẩn Đại học Hàng hải Việt Nam

Điểm trúng tuyển vào trường từ 14 đến 22. Các ngành tiếng Anh nhân hệ số 2 dao động 27,5-27,75.

Năm 2019, điểm trúng tuyển xét theo kết quả thi THPT quốc gia của. Đại học Hàng hải tăng 1,5 điểm so với năm ngoái. Các chuyên ngành Tiếng Anh thương mại. Ngôn ngữ Anh, Kiến trúc và Nội thất có điểm chuẩn tính theo thang 40, còn lại là 30.

Ngành Logistics và chuỗi cung ứng có điểm chuẩn dẫn đầu là 22, kế đó là Kinh tế ngoại thương với 21,25. Một số ngành có điểm trúng tuyển 14 là Máy tàu thủy, Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi…

Điểm chuẩn Đại học Hàng hải Việt Nam

Điểm chuẩn Đại học Hàng hải Việt Nam - 1

Điểm chuẩn Đại học Hàng hải Việt Nam - 2

Điểm chuẩn Đại học Hàng hải Việt Nam - 3

Trước đó, Đại học Hàng hải công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2019 là 3.200 cho 44 chuyên ngành đào tạo. Thí sinh trúng tuyển nhập học trước ngày 15/8.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.