Điểm chuẩn Đại học Mỏ Địa chất 2019

0
17

Điểm chuẩn Đại học Mỏ – Địa chất năm 2019 cao nhất là 17,5

Điểm trúng tuyển Đại học Mỏ – Địa chất năm 2019 từ 14 đến 17,5. Trong đó phổ biến 14-15 điểm.

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Chuyên ngành Tự động hóa có điểm trúng tuyển cao nhất là 17,5. Cao hơn 1,5 điểm so với năm ngoái. Kế đó là các ngành lấy 15 điểm như Công nghệ thông tin, Kỹ thuật dầu khí…Năm ngoái, điểm chuẩn của trường từ 14 đến 16 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Mỏ - Địa chất cao nhất là 17,5

Điểm chuẩn Đại học Mỏ - Địa chất cao nhất là 17,5 - 1

Điểm chuẩn Đại học Mỏ - Địa chất cao nhất là 17,5 - 2

Điểm chuẩn Đại học Mỏ - Địa chất cao nhất là 17,5 - 3

Điểm chuẩn Đại học Mỏ - Địa chất cao nhất là 17,5 - 4

Điểm chuẩn Đại học Mỏ - Địa chất cao nhất là 17,5 - 5

Theo thông báo của trường, điểm trúng tuyển bằng tổng điểm ba môn trong tổ hợp thi và điểm ưu tiên (nếu có). Trong trường hợp thí sinh bằng điểm xếp cuối danh sách, nhà trường sẽ ưu tiên người có điểm toán cao hơn.

Năm nay, Đại học Mỏ – Địa chất công bố chỉ tiêu tuyển sinh là 2.360 cho hai cơ sở đào tạo, trong đó cơ sở tại Hà Nội là 2000, cơ sở tại Vũng Tàu là 360.