Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm TPHCM 2019

0
20

Đại học Nông lâm TP HCM công bố điểm chuẩn 31 ngành tối 8/8, mức cao nhất 21,25 ở hai ngành Thú y và Ngôn ngữ Anh.

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm TP HCM 15-21,25

Điểm chuẩn trúng tuyển là tổng điểm 3 môn tổ hợp môn xét tuyển cộng điểm ưu tiên theo khu vực và ưu tiên theo đối tượng (nếu có). Ngành Ngôn ngữ Anh có môn chính là tiếng Anh (nhân hệ số 2), điểm chuẩn trúng tuyển được quy về hệ điểm 30 dành cho tổ hợp môn xét tuyển.

Công thức tính: Điểm xét tuyển = [(Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + (Điểm Tiếng Anh x 2)) x 3/4 ] + điểm ưu tiên (nếu có).

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm TP HCM

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm TP HCM - 1

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm TP HCM - 2

Thí sinh xác nhận nhập học từ ngày 9 đến 15/8; nhập học dự kiến từ ngày 20 đến 24/8.

Cơ sở chính Đại học Nông lâm TP HCM
Cơ sở chính Đại học Nông lâm TP HCM