Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một

0
55

Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một 14-20

Phần lớn các ngành có điểm chuẩn 14-16,5; riêng hai ngành sư phạm lấy cao nhất 19-20.

Điểm chuẩn trúng tuyển là điểm không nhân hệ số, khu vực 3 và không thuộc diện ưu tiên. So với năm ngoái, điểm chuẩn các ngành của đại học này tăng 0,5-1.

Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một 14-20

Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một 14-20

Thời gian xác nhận và làm thủ tục nhập học từ ngày 11 đến 17h ngày 15/8.