Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội 2019

0
78

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2019

Điểm trúng tuyển. Hệ đại học của Đại học Thủ đô Hà Nội. Từ 18 đến 30,5. Mỗi ngành đều có 1-2 môn nhân hệ số 2.

Ví dụ, Giáo dục mầm non. Hệ đại học (ký hiệu ĐH) có tới hai môn năng khiếu nhân hệ số 2. Tức là điểm chuẩn tính trên thang 50. Các ngành còn lại có một môn nhân hệ số.

Với các ngành hệ cao đẳng (ký hiệu CĐ sau tên ngành), Giáo dục mầm non và Giáo dục thể chất có hai môn hệ số 2.

Điểm chuẩn cụ thể như sau.

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội - 1

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội - 2

Trường đại học thủ đô hà nội
Trường đại học thủ đô hà nội