Điểm chuẩn Đại học Văn hóa TPHCM

0
20

Điểm chuẩn Học viện Cán bộ, Đại học Văn hóa TP HCM

Học viện Cán bộ TP HCM lấy điểm chuẩn 18,45-21,15; Đại học Văn hoá TP HCM ở mức 15-22, theo kết quả được công bố ngày 9/8.

Điểm chuẩn ngành Quản lý nhà nước của Học viện Cán bộ TP HCM cao nhất – 21,15; thấp nhất là Công tác xã hội. Năm ngoái, trường lấy 19,62-21,30 điểm.

STT Ngành Mã ngành Điểm
1 Quản lý nhà nước 731025 21,15
2 Luật 7380101 21,20
3 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 18,66
4 Chính trị học 7310201 18,70
5 Công tác xã hội 7760101 18,45
Điểm chuẩn Học viện Cán bộ Thành phố, Đại học Văn hoá TP HCM
Điểm chuẩn Học viện Cán bộ Thành phố, Đại học Văn hoá TP HCM

Đại học Văn hoá TP HCM lấy điểm chuẩn tăng 0,5-1 so với năm ngoái. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Hướng dẫn du lịch có điểm cao nhất 22.