Điểm chuẩn Học viện Bưu chính Viễn thông 2019

0
91

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cao nhất là 24,1

Điểm trúng tuyển cơ sở đào tạo phía Bắc dao động từ 21,05 đến 24,1, cơ sở phía Nam là 17-22.

Với cơ sở phía Bắc, ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử có điểm chuẩn thấp nhất 21,05. Tuy nhiên so với năm 2018, mức này đã cao hơn 2 điểm. Công nghệ thông tin vẫn là ngành cao nhất 24,1 điểm, hơn năm ngoái 2,1 điểm.

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cao nhất là 24,1
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cao nhất là 24,1

Năm 2019, tổng chỉ tiêu của cả hai cơ sở. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là 3.450. Trong đó 2.600 cho cơ sở phía Bắc và 850 cho cơ sở phía Nam. Trong trường hợp thí sinh cuối danh sách bằng điểm nhau. Trường sẽ ưu tiên người có thứ tự nguyện vọng cao hơn.