Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2019

0
21

Điểm trúng tuyển Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Điểm chuẩn của trường dao động 17-20 (có môn nhân hệ số 2), theo thông báo sáng 9/8. Các ngành có điểm chuẩn cao nhất – 20 là Công nghệ sinh học chất lượng cao

Ngành khoa học cây trồng tiên tiến, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Công nghệ sau thu hoạch

Ngành công nghệ Sinh học, Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm và Kế toán.

Một số ngành có điểm chuẩn tăng mạnh so với năm ngoái như Xã hội học hay Quản lý đất đai (tăng 3,5 điểm). Tuy nhiên, có ngành lại giảm, ví dụ Khoa học đất (giảm 2,5 điểm).

Điểm trúng tuyển cụ thể các ngành như sau:

Điểm trúng tuyển Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Điểm trúng tuyển Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Điểm trúng tuyển Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Điểm trúng tuyển Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Mức điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia nêu trên là tổng điểm của 3 môn thi theo thang điểm 10 có nhân hệ số 2 đối với môn chính theo tổ hợp xét tuyển đối với học sinh THPT khu vực 3.

Thí sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm theo quy định: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Học viện Nông nghiệp Việt Nam