Kỹ thuật Y tế Hải Dương 2019

0
83

Điểm trúng tuyển Đại học Y tế Kỹ thuật Hải Dương trong năm 2019

Năm 2019, điểm trúng tuyển Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương của ba ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Hình ảnh y học và Kỹ thuật Xét nghiệm y học không tăng so với năm 2018, dao động từ 18 đến 23,25.

Ngành Y khoa lấy điểm cao nhất là 23,25, cao hơn năm ngoái 1,3 điểm. Điểm trúng tuyển ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng cũng tăng 1 điểm lên 18.

STT

Ngành

Điểm trúng tuyển

1

Y khoa

23,25

2

Kỹ thuật Xét nghiệm y học

19,35

3

Điều dưỡng

18

4

Kỹ thuật Hình ảnh y học

18

5

Kỹ thuật Phục hồi chức năng

18

Y tế kỹ thuật Hải Dương
Y tế kỹ thuật Hải Dương